april 2013

Offentlige anbud 2013

4. april, 2013

September 2013 Geminor AS vant anbud for transport og behandling av grovavfall fra Asker kommune med oppstart januar 2014   Juli 2013 GemiNor vant anbud for avsetning av avfallstrevirke fra Finmark Miljøtjeneste i Lakselv   Juni 2013 GemiNor AS vant anbud for transport og behandling av klorholdige isolerglassruter fra SUM i Sogn og Fjordane   […]

Les mer