mars 2013

Ansettelser 2013

3. mars, 2013

September 2013 Geminor har ansatt Karen Elise Mykland Vikse som medarbeider på administrasjon Juni 2013 GemiNor AS har ansatt Erik Solstrand som medarbeider innen logsitikk.

Les mer