februar 2012

Import av brennbart avfall fra Malta

9. februar, 2012

Geminor AS hentet i 2011 ca 1 000 tonn brennbart avfall på Malta for levering til energigjenvinning ved Skøvde Energi AB i Sverige. Leveransen fortsetter videre i 2012 og vil itilegg utvides til leveranse av farlig avfall til annen mottaker i Sverige.

Les mer